سایت کوین پیمنت برای کاربران خود ایمیلی فرستاده است، مبنی بر اینکه این سایت، حساب کیف پول کاربرانی که در هر کدام از 24 کشوری که در این ایمیل آمده است، باشند را برای همیشه غیرفعال و مسدود خواهد کرد.