در این پست مجموعه رسیدهای پرداختی سایت کوین پات را قرار دادیم. تمام این پرداخت ها از زمان درخواست برداشت تا واریز ارز دیجیتال مورد نظر به حساب ما کمتر از 24 ساعت انجام گشته است. این برداشت ها از آخرین برداشت های ما از سایت کوین پات است که شامل برداشت 5 تا از معروفترین و مهمترین ارزهای دیجیتال است که عبارتند از بیت کوین، لایت کوین، داگ کوین، دش و بیت کوین کش. یکی از رسیدها هم رسید تبدیل توکن های کوین پات به بیت کوین است.

برداشت مبلغ بیش از سیصد و پنجاه هزار ساتوشی از ارز دیجیتال بیت کوین از سایت کوین پات

برداشت مبلغ بیش از چهار میلیون لیتوشی از ارز دیجیتال لایت کوین از سایت کوین پات

برداشت مبلغ بیش از هزار داگ کوین از سایت کوین پات

برداشت مبلغ بیش از دو میلیون و صد هزار داتوشی از ارز دیجیتال دش از سایت کوین پات

برداشت مبلغ بیش از یک میلیون و ششصد هزار ساتوشی از ارز دیجیتال بیت کوین کش از سایت کوین پات

تبدیل نود و شش هزار توکن به صد و بیست هزار ساتوشی بیت کوین در سایت کوین پات