"ای شارژ پلاس" چیست؟

ای شارژ پلاس برنامه بلند مدت آپ ای شارژ eCharGe برای شرکت کنندگان در طرح درآمد زایی است که با استفاده از آن می توانید یک درآمد دائمی و افزایشی داشته باشید.

"ای شارژ" چیست؟

ای شارژ اپلیکیشن خرید شارژ و بسته اینترنتی است که شما می توانید با دعوت کردن از دوستانتان درآمدزایی کنید. چجوری؟ ای شارژ برای هر دوستی که دعوت می کنید به شما جایزه میدهد و از طرفی از این به بعد هر دفعه که دوستانتان شارژ بخرند به شما سود تعلق می گیرد.

شما با دعوت کردن از دوستانتان به ازای هر نفر بسته به جایگاهی که هستید تا 7000 تومان دریافت می کنید.

پاداش ها و شیوه محاسبه و تخصیص آنها چگونه است؟

شما با جذب اولین مشتری فعال با عنوان “کارآموز” وارد این طرح می شوید و با بالا بردن تعداد دعوت های موفق خود (دعوت هایی که به جذب مشتری فعال منجر شود ) مرحله به مرحله جایزه های بزرگتری رو دریافت خواهید کرد.

در ای شارژ پلاس، بر اساس تعداد کل مشتری های فعال جذب شده توسط افراد، 12 جایگاه طراحی شده که در هر کدام پاداش های مختلفی برای عملکرد شما در نظر گرفته شده است. بطور خلاصه شما بعنوانِ:

1 . کارآموز: با جذب هر مشتری فعال تا 1500 تومان جایزه
2 . کاردان: با جذب هر مشتری فعال تا 2000 تومان جایزه
3 . کارشناس: با جذب هر مشتری فعال تا 2500 تومان جایزه
4 . کارشناس ارشد: با جذب هر مشتری فعال تا 3000 تومان جایزه
5 . سرپرست: باجذب هر مشتری فعال تا 3500 تومان جایزه
6 . مدیر: با جذب هر مشتری فعال تا 3500 تومان جایزه
7 . مدیر پیشرو: با جذب هر مشتری فعال تا 4000 تومان جایزه
8 . مدیر راهبردی: با جذب هر مشتری فعال تا 4500 تومان جایزه
9. مدیر ارشد: با جذب هر مشتری فعال تا 5000 تومان جایزه
10 . مدیر جَم: با جذب هر مشتری فعال تا 6500 تومان جایزه

11.مدیر ارشد جَم: با جذب هر مشتری فعال تا 7000 تومان جایزه

به ازای هر دعوت میگیرید!!!!!

جدول جایگاه های ای شارژ پلاس :

در ای شارژ پلاس جایزه های متنوعی دریافت خواهید کرد که شرح آنها را می توانید در جدول ببینید؛ اما پیش از آن به تعریف این دو اصطلاح که از این به بعد با آنها زیاد مواجه خواهید شد توجه کنید:


✓ فرصت طلایی:

در صورتی که در فرصت طلایی تعیین شده برای هر جایگاه به جایگاه بعدی برسید “پاداش طلایی” آن جایگاه را دریافت می کنید!

✓ دعوت موفق:

دعوتی که در نهایت منجر به جذب یک مشتری فعال گردد.

مشتری فعال :

هر مشتری که حداکثر تا 72 ساعت بعد از قبول دعوت شما ،حداقل به مبلغ 5000 تومان خرید انجام دهد.

پاداش های ای شارژ پلاس :

1. پاداش مشتری فعال : همان ” 500 تومان پاداش نصب اپ” که در اپ ای شارژ دریافت میکنید. (زمان واریز : همان لحظه)

2. پاداش جایگاه : پاداشی که برای جذب هر مشتری فعال در جایگاه خودتان دریافت می کنید. (زمان واریز : روز بعد)

3. پاداش ارتقا : پاداشی که برای رسیدن به جایگاه بعدی دریافت می کنید. (زمان واریز : روز بعد)

4. پاداش طلایی : پاداش رسیدن به جایگاه بعدی در “فرصت طلایی” (زمان واریز : روز بعد)

5. پاداش سرپرستی : 25% از “پاداش های ارتقاء (+طلایی)” که “دعوت های موفق”ِ شما دریافت کرده اند. (زمان واریز : روز بعد)

6. پاداش مدیریت : درصدی از “پاداش های جایگاهی” که “دعوت های موفق”ِ شما دریافت کرده اند. (زمان واریز : روز بعد)

7. پاداش جَم : همان پاداش “جذب مشتری فعال” است که بطور خلاصه به آن “پاداش جَم” می گوییم؛ به ازای جذب هر “مشتری فعال” و مبلغ پاداش آن 1000 تومان است. (زمان واریز : روز بعد)

(مشتری فعال: دعوت موفقی که حداکثر تا 72 ساعت بعد از قبول دعوت شما، حداقل به مبلغ 5000 تومان خرید انجام دهد.)

 

آشنایی دقیق تر با ویژگی ها و جوایز جایگاه های ای شارژ پلاس :

 • یک دعوت = کارآموز
 • جایگاه اول

  با جذب اولین مشتری فعال خود، با عنوان کار آموز وارد طرح ای شارژ پلاس می شوید. در جایگاه کار آموز با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش مشتری فعال دریافت می کنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 4 مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 2000 تومان)
  شما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید؛ اما درصورتی که در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 3 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید!
  پاداش طلایی در جایگاه کارآموز 500 تومان برای هر مشتری فعال (جمعا 2000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه کارآموز و رسیدن به مجموع 5 مشتری فعال؛ برای هر مشتری فعال 1000 تا 1500 تومان پاداش می گیرید!

 • پنج دعوت = کاردان

  جایگاه دوم

  شما با ثبت 5 امین مشتری فعال خود کاردان می شوید.
  با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداشمشتری فعال دریافت می کنید.
  علاوه بر آن با جذب هر مشتری فعال 500 تومان هم پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 5 مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 2500 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 3 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، پاداش طلایی در جایگاه کاردان 500 تومان برای هر مشتری فعال(جمعا 2500 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه کاردان و رسیدن به مجموع 10 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 1500 تا 2000 تومان پاداش می گیرید.

 • ده دعوت = کارشناس

  جایگاه سوم

  شما با ثبت 10 امین مشتری فعال خود کارشناس می شوید.
  در جایگاه کارشناس با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش مشتری فعال دریافت می کنید.
  با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 10 مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 5000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی
  تعیین شده یعنی 5 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید،
  پاداش طلایی در جایگاه کارشناس 1000 تومان برای هرمشتری فعال (جمعا 10000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه کارشناس و رسیدن به مجموع 20 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 1500 تا 2500 تومان پاداش می گیرید!

 • بیست دعوت = کارشناس ارشد

  جایگاه چهارم

  شما با ثبت 20 امین مشتری فعال خود کارشناس ارشد می شوید.
  در جایگاه کارشناس ارشد با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش دعوت موفق دریافت می کنید.
  باجذب هر مشتری فعال 1000 تومان پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 30 مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 15000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 10 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، پاداش طلایی در جایگاه کارشناس ارشد 1000 تومان برای هر مشتری فعال (جمعا 30000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه کارشناس ارشد و رسیدن به مجموع 50 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 2000 تا 3000 تومان پاداش می گیرید!

 • پنجاه دعوت = سرپرست

  جایگاه پنجم

  شما با ثبت 50 امین مشتری فعال خود خود سرپرست می شوید و از این جایگاه به بعد شما پاداش سرپرستی دریافت می کنید!!
  پاداش سرپرستی: اگر افرادی که دعوت کرده اید خود شروع به جذب مشتری فعال نمایند، به اندازه 25 % از پاداشهای ارتقائی که این افراد دریافت کرده اند (بعلاوه پاداش طلاییِ آنها؛ اگر دریافت کرده باشند)، به شما پاداش داده می شود که به آن پاداش سرپرستی می گوییم.
  در جایگاه سرپرست با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش دعوت موفق دریافت می کنید.
  با جذب هر مشتری فعال 1500 تومان پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 50  مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 25000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 15 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، پاداش طلایی در جایگاه سرپرست 1000 تومان برای هر مشتری فعال(جمعا 50000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه سرپرست و رسیدن به مجموع 100 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 2500 تا 3500 تومان پاداش می گیرید!
  توجه: پاداش سرپرستی همانند پاداش ارتقا و پاداش طلایی، در زمانی که به جایگاه بعدی برسید به شما پرداخت خواهد شد.

 • صد دعوت = مدیر

  جایگاه ششم

  شما با ثبت 100 امین مشتری فعال خود مدیر می شوید و از این جایگاه به بعد پاداش مدیریت می گیرید!!!
  پاداش مدیریت: اگر افرادی که دعوت کرده اید دخود شروع به جذب مشتری فعال نمایند، درصدی از پاداش جایگاههایی که این افراد دریافت کرده اند ، به شما پاداش داده می شود که به آن پاداش مدیریت می گوییم.
  این پاداش نیز همانند پاداش سرپرستی، بر اساس عملکرد افرادی که دعوت کرده اید و پاداش هایی که به آنها تعلق گرفته تعیین می شود؛ اما درصد آن در هر جایگاه متفاوت است.
  پاداش مدیریت در این جایگاه 7 % است.
  در جایگاه مدیر با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش دعوت موفق دریافت می کنید.
  باجذب هر مشتری فعال 1500 تومان پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 100  مشتری فعال جذب کنید..
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 50000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 20 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، پاداش طلایی در جایگاه مدیر 1000 تومان برای هر مشتری فعال (جمعا 100000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه مدیر و رسیدن به مجموع 200 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 2500 تا 3500 تومان پاداش می گیرید!
  همچنین علاوه بر آن، 25% پاداش سرپرستی دریافت می کنید.
  نکته: پاداش مدیریت بصورت روزانه محاسبه می شود؛ یعنی هر روز پاداش مدیریت مربوط به عملکرد زیر مجموعه های شما برای شما محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 • دویست دعوت = مدیر پیشرو

  جایگاه هفتم

  شما با ثبت 200 امین مشتری فعال خود مدیر پیشرو می شوید.
  در جایگاه مدیر پیشرو با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش دعوت موفق دریافت می کنید.
  با جذب هر مشتری فعال 2000 تومان پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 300  مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 150000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 30 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، پاداش طلایی در جایگاه مدیر پیشرو 1000 تومان برای هرمشتری فعال (جمعا 300000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه مدیر پیشرو و رسیدن به مجموع 500 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 3000 تا 4000 تومان پاداش می گیرید!
  همچنین علاوه بر آن، 25% پاداش سرپرستی و 8% هم پاداش مدیریت دریافت میکنید.

 • پانصد دعوت = مدیر راهبردی

  جایگاه هشتم

  شما با ثبت 500 امین مشتری فعال خود مدیر راهبردی می شوید.
  در جایگاه مدیر راهبردی با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش دعوت موفق دریافت می کنید.
  با جذب هر مشتری فعال 2500 تومان پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 500 مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 250000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 60 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، پاداش طلایی در جایگاه مدیر راهبردی 1000 تومان برای هر مشتری فعال (جمعا 500000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه مدیر راهبردی و رسیدن به مجموع 1000 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 3500 تا 4500 تومان پاداش می گیرید!
  همچنین علاوه بر آن 25% پاداش سرپرستی و 9% هم پاداش مدیریت دریافت میکنید.

 • هزار دعوت = مدیر ارشد

  جایگاه نهم

  شما با ثبت 1000 امین مشتری فعال خود مدیر ارشد می شوید.
  در جایگاه مدیر ارشد با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش دعوت موفق دریافت می کنید.
  علاوه بر آن با جذب هر مشتری فعال 3000 تومان هم پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 1000 مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 500000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 120 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، پاداش طلایی در جایگاه مدیر ارشد 1000 تومان برای هر مشتری فعال (جمعا 1000000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه مدیر ارشد و رسیدن به مجموع 2000 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 4000 تا 5000 تومان پاداش می گیرید!
  همچنین علاوه بر آن 25% پاداش سرپرستی و 10% هم پاداش مدیریت دریافت میکنید.

 • دوهزار دعوت = مدیر جَم

  جایگاه دهم

  شما با ثبت 2000 امین مشتری فعال خود مدیر جَم می شوید و از این جایگاه به بعد پاداش جَم می گیرید!!!
  پاداش جَم: همان پاداش "جذب مشتری فعال" است که بطور خلاصه به آن "پاداش جَم" می گوییم؛ به ازای جذب هر "مشتری فعال" و مبلغ آن 1000 تومان است. (جمعا 1000000 تومان)
  مشتری فعال: دعوت موفقی که حداکثر تا 24 ساعت بعد از قبول دعوت شما، حداقل به مبلغ 5000 تومان خرید انجام دهد.
  در جایگاه مدیر جَم با جذب هر مشتری فعال 500 تومان پاداش دعوت موفق دریافت می کنید.
  علاوه بر آن با جذب هر مشتری فعال 3500 تومان هم پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 1000 مشتری فعال جذب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 500000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 120 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، پاداش طلایی در جایگاه مدیر جَم، 1000 تومان برای هر مشتری فعال (جمعا 1000000 تومان) می باشد.
  بنابراین با گذراندن جایگاه مدیر جَم و رسیدن به مجموع 3000 مشتری فعال؛ برای هر دعوت موفق 4500 تا 5500 تومان پاداش می گیرید!
  همچنین علاوه بر آن 25% پاداش سرپرستی و 11% هم پاداش مدیریت دریافت میکنید.
  بعلاوه اینکه به ازای هر کدام از دعوت های موفق شما که تبدیل به مشتری فعال شده باشند 1000 تومان هم پاداش جَم می گیرید!
  بنابراین در نهایت شما می توانید در جایگاه مدیر جَم، به ازای هر مشتری فعال تا 6500 تومان پاداش بگیرید!

 • سه هزار دعوت = مدیر ارشد جم

   جایگاه یازدهم

  شما با ثبت 3000 امین مشتری فعال خود مدیر ارشد جَم می شوید و از این جایگاه به بعد باید برای جذب مشتری فعال، بیشتر تلاش کنید!!!.
  در جایگاه مدیر ارشد جَم با هر دعوت موفق 500 تومان پاداش مشتری فعال دریافت می کنید.
  علاوه بر آن با جذب هر مشتری فعال 3500 تومان هم پاداش جایگاه دریافت میکنید.
  برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 1000 مشتری فعال جدب کنید.
  با رسیدن به جایگاه بعدی، پاداش ارتقا را دریافت می کنید: مبلغ 500 تومان به ازای هر مشتری فعال (جمعا 500000 تومان)
  اما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، پاداش طلایی را نیز دریافت کنید! درصورتی که: در فرصت طلایی تعیین شده یعنی 120 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید.
  پاداش طلایی در جایگاه مدیر ارشد 1000 تومان برای هر مشتری فعال (جمعا 1000000 تومان) می باشد.
  همچنین علاوه بر آن 25 % پاداش سرپرستی و 12 % هم پاداش مدیریت دریافت میکنید.
  بعلاوه اینکه به ازای هر کدام از دعوت های موفق شما که تبدیل به مشتری فعال شده باشند 1500 تومان پاداش جَم می گیرید!
  بنابراین در نهایت شما می توانید در جایگاه مدیر ارشد جَم، به ازای هر مشتری فعال از 4000 تومان تا 7000 تومان پاداش بگیرید!

  جایگاه دوازدهم :

  در طرح کسب و کار این جایگاه قفل است و به محض ورود اولین فرد به این جایگاه ویژگی آن در سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

برای شروع باید چه کار کنیم؟

برای شروع ، جهت فعال سازی گزینه دعوت دوستان و پشتیبانی، طبق عکس باید شماره شما در نرم افزار وارد بشه ، لذا باید شماره خود را به آیدی تلگرام زیر ارسال کنید :

  almas4545 @  

       نکته مهم :   

نرم افزار را بدون دعوت نصب نکنید، چون گزینه دعوت دوستان واستون فعال نمیشه و امکان درآمدزایی وجود ندارد.

درباره شرکت :

شرکت رایانمهر در زمینه فروش اینترنتی کارت شارژ در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را برای اولین بار در ایران آغاز نمود. همزمان با تولد شارژهای تلفن همراه، فروشگاه های اینترنتی شرکت رایانمهر نیز متولد شدند.

فروشگاه قدیمی echarge.ir که در حال حاضر در لیست پر فروش‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی کشور قرار گرفته‌ متعلق به شرکت رایانمهر است.

در سالهای بعد شرکت رایانمهر فعالیت خود را با تولید اپلیکیشن ای شارژ ادامه داد. تعداد بالای تراکنش‌های بانکی و عملکرد مثبت تیمهای فنی، تجاری و پشتیبانی شرکت سبب گردید که بتواند عنوان یکی از برترین توزیع کننده‌های رسمی هر چهار اپراتور ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا و تنها نماینده رسمی فروش محصولات شاتل را به خود تخصیص دهد.

شما می توانید رایانمهر را در سایت اپراتور ها ببینید: سایت ایرانسل  –  سایت همراه اول  – سایت رایتل

هم اکنون شرکت رایانمهر جدیدترین روش کسب درآمد میلیونی را با نام ای شارژ پلاس به مشتاقان ارائه می کند.

آشنایی با ای شارژ :

آشنایی بیشتر با برنامه موبایلی eCharGe به شما کمک می کند تا بهتر بتوانید آن را به افراد دیگر معرفی نمایید، تعدادی از ویژگی های eCharGe:

✓ امکان خرید بدون نیاز به اینترنت

✓ امکان خرید با کارت بانک سپه، ملی و …

✓ امکان خرید بسته های اینترنتی برای سیمکارت های اعتباری و دائمی بدون نیاز به اینترنت

✓ امکان خرید بسته های اینترنتی برای مودم های خانگی بدون نیاز به اینترنت

✓ امکان خرید انواع شارژ مستقیم و کارت شارژ بدون نیاز به اینترنت

✓ امکان انتخاب شماره موبایل از دفترچه تلفن

✓ امکان ذخیره کارتهای بانکی برای تسهیل در روند خرید

آدرس شرکت :

تهران، خ ملاصدرا، خ شیرازی جنوبی، خ گرمسار غربی، پلاک 23 طبقه اول کد پستی 1435866689

ایمیل شرکت  :

support@eCharge.ir

تلفن شرکت :

021-89710

تماس در روزهای کاری 7:30 صبح الی 1 بامداد و در روزهای تعطیل 9 صبح الی 1 بامداد