در این پست مجموعه رسیدهای پرداختی سایت کوین پات را قرار دادیم. تمام این پرداخت ها از زمان درخواست برداشت تا واریز ارز دیجیتال مورد نظر به حساب ما کمتر از 48 ساعت انجام گشته است. این برداشت ها از آخرین برداشت های ما از سایت کوین پات است که شامل برداشت 5 تا از معروفترین و مهمترین ارزهای دیجیتال است که عبارتند از بیت کوین، لایت کوین، داگ کوین، دش و بیت کوین کش. یکی از رسیدها هم رسید تبدیل توکن های کوین پات به بیت کوین است.
برای آشنایی و کار با سایت های مجموعه کوین پات، اینجا را کلیک نمایید.
 
برداشت مبلغ بیش از دویست و سی هزار ساتوشی از ارز دیجیتال بیت کوین از سایت کوین پات
 
 
برداشت مبلغ بیش از دو میلیون و هشتصد هزار لیتوشی از ارز دیجیتال لایت کوین از سایت کوین پات
 
 
برداشت مبلغ بیش از هزار و دویست داگ کوین از سایت کوین پات
 
 
برداشت مبلغ بیش از یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار داتوشی از ارز دیجیتال دش از سایت کوین پات
 
 
برداشت مبلغ بیش از هفتصد هزار ساتوشی از ارز دیجیتال بیت کوین کش از سایت کوین پات
 
 
تبدیل صد و پنج هزار توکن به  نود و هشت هزار ساتوشی بیت کوین در سایت کوین پات