قطعا پیدا کردن ایردراپ های مختلفی که هر روز منتشر می شود، کار سختی است. چون هم باید حساب کنید که آیا ارزشش را دارد، درآن فعالیت کنیم و یا یک ارز تو خالی و کلاهبردار نباشد. Cocoricos یکی از وب سایت های معتبری است که چند وقتی کار خود را شروع کرده است. کار این سایت معرفی ایردراپ خود و ایردراپ سایر ارزهایی است که به تازگی قصد ورود به بازار دارند.