در رسیدهای زیر که مربوط به سایت Moon Cash است که یکی از 5 سایت مجموعه Moon می باشد، درآمد Claim کردن در آن چند برابر شده است. در این رسیدها همانطور که مشاهده می کنید، پاداش وفاداری روزانه و پاداش مربوط به رفرال ها، 100 درصد شده اند و در نتیجه مبلغ آنها دو برابر شده است و همچنین پاداش اسرار آمیز نزدیک به 100 درصد است. در مجموع با این شرایط، مبلغ هر Claim در سایت مون کش، نزدیک چهار برابر می گردد.
برای آشنایی با شرایط جوایز و پاداش ها در سایت های مجموعه Moon، اینجا را کلیک کنید.

مبلغ نهایی برای هر بار Claim کردن در مجموعه سایت های Moon به صورت زیر حساب می گردد:
مبلغ کلی = (مبلغ کلیم : Claimed Amount) + (پاداش وفاداری روزانه : Loyalty Bonus) + ( پاداش رفرال ها : Referral Bonus) + ( پاداش اسرار آمیز : Mystery Bonus)
 
رسید 1

رسید 2