بعد از معرفی سایت فری بیت کوین به معرفی سایتی می پردازیم که از نظر شکل و ساختار به سایت فری بیت کوین شباهت دارد. سایت فری دوج کوین یک سایت پرداخت دوج کوین رایگان است که همانطور که گفته شد به سایت فری بیت کوین شبیه است، ولی تفاوت آن با فری بیت کوین در این است که به جای پرداخت بیت کوین، ارز دیجیتال دوج کوین پرداخت می کند. در این سایت نیز شما باید هر یک ساعت یکبار بر روی Roll کلیک کنید تا مقداری دوج کوین به ازای هر کلیک به شما پرداخت گردد. در این سایت نیز شما بر اساس عددی که به هنگام Roll کردن به دست می آورید، دوج کوین دریافت می کنید. در صورتی که شخصی از طریق شما در این سایت ثبت نام و آغاز به کار کند، شما برای هر بار Roll کردن، %50 کمیسیون دریافت می کنید که در میان سایت های فاست رقم بالایی به حساب می آید.

لینک سایت