در پنجمین بخش از سلسله مقالات وضعیت ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف به چهارمین کشور یعنی فرانسه که دومین اقتصاد قدرتمند در میان کشورهای اتحادیه اروپا است، می پردازیم. وضعیت ارزهای دیجیتال در این کشور به این صورت است که:

بخش عمده‌ای از ارزهای دیجیتال در فرانسه، چهارچوب‌های قانونی مشخصی ندارند بااین‌حال دولت فرانسه به‌شدت به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی در مورد ارزهای دیجیتال است.
در فرمان سال 2016، که شامل دو بخش مختلف می‌شد، به ارزهای دیجیتال اجازه داده تا به‌صورت نوعی از اوراق  قرضه‌ی بدون بهره استفاده شود. مهم‌ترین تأثیر این فرمان، ارائه اولین تعریف از بلاک چین در قانون فرانسه بود، بااین‌حال این بخش‌ها تنها کاربردهای بسیار محدودی را شامل می‌شدند.