در این پست، رسیدهای یک سری از پرداختی های سایت کوین پات را گذاشته ایم. پنج رسید مربوط به برداشت ارزهای دیجیتال، که هر کدام مربوط به ارز دیجیتال خاصی است. این پنج ارز دیجیتال عبارتند از: بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین، دش کوین و بیت کوین کش. همچنین یک رسید هم مربوط به تبدیل توکن های کوین پات به بیت کوین قرار داده شده است.
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ چهارصد و بیست و پنج ساتوشی بیت کوین
 
 
 
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ پنج میلیون لیتوشی لایت کوین
 
 

 

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ پانصد ساتوشی بیت کوین کش

 

 

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ یک میلیون و دویست داتوشی دش کوین

 

 

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ پانصد دوج کوین

 

 

 

رسید تبدیل 92930 توکن کوین پات به 143726 ساتوشی بیت کوین