میزان کمیسیون یا پورسانت مجموعه سایت های Faucet از 10 درصد به 50 درصد افزایش یافته است. این تغییر و افزایش شدید درصد باعث می شود تا به اندازه 50 درصد مبلغ هر Claim زیرمجموعه ها به موجودی شخص اضافه گردد. آنهایی که با سایت های فاست و یا کلیکی کار کرده اند، متوجه هستند که این مقدار از کمیسیون واقعا میزان بالایی می باشد. این بهترین زمان برای کار با این مجموعه از سایت ها و دعوت افراد دیگر برای کار در آن ها و گرفتن زیرمجموعه می باشد، چون که به اندازه نصف مبلغ هر Claim زیرمجموعه، به صورت مازاد به موجودی شما افزوده می گردد. 

برای ثبت نام و کار در مجموعه سایت های فاست، اینجا را کلیک نمایید.