شرکت Kroger قصد دارد پذیرش کارت‌های اعتباری Visa را متوقف کرده و از شبکه‌ی Bitcoin Lightning Network استفاده کند.

Kroger که یک خرده فروش بزرگ آمریکایی است، به پشتیبانی از کارت‌های اعتباری Visa در فروشگاه‌های مواد غذایی و دارو خاتمه می‌دهد.