در زیر رسید اولین برداشت از سایت دوج کلیک را مشاهده می کنید. حداقل موجودی برای برداشت 100 داگ کوین بوده است و در حال حاضر به 300 داگ کوین افزایش یافته است.


برای آشنایی و ثبت نام در سایت دوج کلیک، اینجا را کلیک نمایید.